דמי ניהול והוצאות ניהול השקעות

 

קרן השתלמות לעובדי המדינה  שיעור דמי ניהול שגבתה הקופה שיעור הוצאות לניהול השקעות בשנת 2021 מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצוני
שם המסלול בפועל 2021
מסלול כללי 0.37% 0.26% 0.23%
מסלול אג"ח ממשלת ישראל 0.37% 0.03% 0.00%
מסלול מניות 0.36% 0.24% 0.19%
מסלול מתמחה משולב אג"ח עד 15% מניות 0.37% 0.07% 0.02%
מסלול הלכה יהודית 0.36% 0.04% 0.01%
שינוי גודל פונט