תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

ההלוואות שלנו

עומדים לחגוג אירוע משפחתי? רוצים לרכוש מכונית? לנסוע לטיול בחו"ל?

החברה שלנו מאפשרת לכם לקבל הלוואה על חשבון הכספים שכבר נצברו לזכותכם בחשבונכם בקרן, בתנאים מועדפים וגם אם הכספים עדיין לא נזילים.

לרשותכם 3 סוגי הלוואות:

*סכומי ההחזר תלויים בשיעור הריבית הסופי, שייקבע עפ"י תוצאות שאלון דרוג האשראי של העמית ובכפוף לנהלי החברה

למה לקחת הלוואה?

כדי שתוכלו ליהנות מהכספים שצברתם עוד בטרם מועד הנזילות או להשאירם בקרן, גם לאחר מועד הנזילות, על מנת לעשות בהם שימוש עתידי
כי שיעורי הריבית שהחברה גובה עבור ההלוואות הם מהנוחים בשוק.
כדי ליהנות מפוטנציאל התשואות ומהטבות המס על החסכון בקרן

הכספים הנצברים בחשבון קרן השתלמות הופכים נזילים בתום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.
לפעמים תרצו ליהנות מהכספים שצברתם עוד בטרם מועד הנזילות או להשאירם בקרן, גם לאחר מועד הנזילות,
על מנת לעשות בהם שימוש עתידי. לשם כך עומדת בפני עמיתי הקרן שלנו האפשרות לקבל הלוואה.

עמיתי הקרן יכולים לקבל הלוואה בסכום כולל שבין 10,000 ₪ ועד לסכום כולל של 400 אלף ₪
או עד 78% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון נזיל או עד 48% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון לא נזיל, לפי הנמוך מבין כל האפשרויות הנ"ל.

לפרטים אודות זכאותכם לקבלת ההלוואה ותנאיה ניתן לפנות למוקד ההלוואות שמספרו 03-6090228 ו/או לכתובת דוא"ל [email protected]

* אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שאלות ותשובות

ככלל – כל עמית העומד בדרישות הסף:
• עמית שאין לו עיקול, אינו נמצא בהליכי חדלות פרעון או שניתו צו שיפוטי לגבי הכספים בחשבונו (למשל במסגרת הליכי גירושין)
• אין בקשת משיכה או העברה החוצה תלויה ועומדת לביצוע
• במקרה של שעבוד – החישוב למתן ההלוואה מבוצע מהיתרה הפנויה (שמעבר לסכום השעבוד)

עד 78% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון נזיל או עד 48% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון לא נזיל, ובלבד שסכום ההלוואה לא יהיה נמוך מסך של 10,000 ₪ ולא יהיה גבוה מסך של 400,000 ₪
שיטת שפיצר – החזר חודשי הכולל תשלום קרן + ריבית
שיטת בלון – החזר מלוא קרן ההלוואה והריבית בסוף תקופת ההלוואה
שיטת בלון גישור – החזר מלוא קרן ההלוואה בסוף תקופת ההלוואה והחזר חודשי של הריבית
פריים מינוס 0.5%, ופריים.
שיעורי הריבית נקבעים בהתאם לתוצאות שאלון דירוג, הכולל שאלות על מצבך הפיננסי ובהתאם לנהלי הקרן.
עד 84 חודשים (7 שנים)
בהחלט כן. ניתן לבצע פרעון מוקדם – ללא עלות כלשהי.
כדאי לשקול אפשרות של מחזור הלוואה, כלומר, שילוב של יתרת החוב בהלוואה קיימת עם הלוואה חדשה, הכוללת את החלק היחסי מהיתרה העדכנית של החשבון.
ניתן לקבל הלוואה על הפרשי היתרה, בהתאם לשיעורים שקבועים לגבי חשבון נזיל/לא נזיל.
בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת כל המסמכים החתומים על ידך, ובהתאם למועד הזיכוי הקרוב (5,10,15,20,25,30 בכל חודש).
לבדיקת זכאות ראשונית ניתן להיכנס לאזור האישי ולבצע בדיקה.
ניתן לפנות למוקד ההלוואות של החברה שמספרו 03-6090228 ו/או לכתובת
דוא"ל: [email protected]
ניתן להגיש את הבקשה בצורה מקוונת באיזור האישי.
יש לצרף לבקשה צילום ת.ז (צ.ז ביומטרית נדרש לצרף גם צילום צד אחורי)
אישור ניהול חשבון בנק או המחאה
הרשאה לחיוב חשבון
שטר חוב מקורי – עבור הלוואה בסכום העולה על 200 אלף שקלים נדרש לשלוח שטר חוב מקורי חתום לכתובת : בית הדפוס 11,לב הגבעה, ירושלים
P- החזר תקופתי
K-קרן.
r-ריבית תקופתית
n-מספר תקופות להחזר (חודשים)/מספר תשלומים בהלוואה.
m1-מדד ידוע ביום התשלום
m0- מדד ידוע ביום העמדת ההלוואה
מספר ימים בשנה 360
מספר ימים בחודש 30
בהלוואות גישור החזר הריבית מחושב בהתאם לנוסחה מס' 1 וסכום והקרן מוחזרת בסוף התקופה בתשלום אחד
בהלוואות בלון הריבית מחושבת לפי נוסחה מס' 1 וההחזר של סכומי הקרן וריבית מתבצע בסוף התקופה
במקרה של פירעון מוקדם, הנוסחה תשתנה בהתאם למועד ביצוע הפירעון ותקופת ההלוואה (לדוגמא: באמצע תקופת גרייס).

רוצים לקחת הלוואה?
השארו פרטים ונחזור אליכם
שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה