תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

ההלוואות שלנו

עומדים לחגוג אירוע משפחתי? רוצים לרכוש מכונית? לנסוע לטיול בחו"ל?

החברה שלנו מאפשרת לכם לקבל הלוואה על חשבון הכספים שכבר נצברו לזכותכם בחשבונכם בקרן, בתנאים מועדפים וגם אם הכספים עדיין לא נזילים.

לרשותכם 4 סוגי הלוואות:

מה סכום ההלוואה שאתם צריכים?

בחרו סכום הלוואה

250000 10000

החזר חודשי

1,233

24 תשלומים

החזר חודשי

1,233

36 תשלומים

החזר חודשי

1,233

72 תשלומים

החזר חודשי

לבחירתך

החזר חודשי

1,233

12 תשלומים

החזר חודשי

1,233

24 תשלומים

החזר חודשי

1,233

36 תשלומים

החזר חודשי

לבחירתך

החזר חודשי

1,233

10 תשלומים

החזר חודשי

1,233

36 תשלומים

החזר חודשי

לבחירתך

החזר חודשי

1,233

50 תשלומים

החזר חודשי

1,233

100 תשלומים

החזר חודשי

לבחירתך

*סכומי ההחזר תלויים בשיעור הריבית הסופי, שייקבע עפ"י תוצאות שאלון דרוג האשראי של העמית ובכפוף לנהלי החברה

למה לקחת הלוואה?

כדי שתוכלו ליהנות מהכספים שצברתם עוד בטרם מועד הנזילות או להשאירם בקרן, גם לאחר מועד הנזילות, על מנת לעשות בהם שימוש עתידי
כי שיעורי הריבית שהחברה גובה עבור ההלוואות הם מהנוחים בשוק.
כדי ליהנות מפוטנציאל התשואות ומהטבות המס על החסכון בקרן

הכספים הנצברים בחשבון קרן השתלמות הופכים נזילים בתום 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.
לפעמים תרצו ליהנות מהכספים שצברתם עוד בטרם מועד הנזילות או להשאירם בקרן, גם לאחר מועד הנזילות,
על מנת לעשות בהם שימוש עתידי. לשם כך עומדת בפני עמיתי הקרן שלנו האפשרות לקבל הלוואה.

עמיתי הקרן יכולים לקבל הלוואה בסכום כולל שבין 10,000 ₪ ועד לסכום כולל של 250 אלף ₪
או עד 78% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון נזיל או עד 48% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון לא נזיל, לפי הנמוך מבין כל האפשרויות הנ"ל.

לפרטים אודות זכאותכם לקבלת ההלוואה ותנאיה ניתן לפנות למוקד הטלפוני שמספרו 02-6542711 ו/או לכתובת דוא"ל [email protected].

* אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שאלות ותשובות

ככלל – כל עמית העומד בדרישות הסף:
• עמית שאין לו עיקול, אינו נמצא בהליכי חדלות פרעון או שניתו צו שיפוטי לגבי הכספים בחשבונו (למשל במסגרת הליכי גירושין)
• אין בקשת משיכה או העברה החוצה תלויה ועומדת לביצוע
• במקרה של שעבוד – החישוב למתן ההלוואה מבוצע מהיתרה הפנויה (שמעבר לסכום השעבוד)

עד 78% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון נזיל או עד 48% מהכספים הצבורים בקרן בחשבון לא נזיל, ובלבד שסכום ההלוואה לא יהיה נמוך מסך של 10,000 ₪ ולא יהיה גבוה מסך של 250,000 ₪
שיטת שפיצר – החזר חודשי הכולל תשלום קרן + ריבית
שיטת בלון – החזר מלוא קרן ההלוואה והריבית בסוף תקופת ההלוואה
שיטת בלון גישור – החזר מלוא קרן ההלוואה בסוף תקופת ההלוואה והחזר חודשי של הריבית
פריים מינוס 0.5%, פריים מינוס 0.25% ופריים.
שיעורי הריבית נקבעים בהתאם לתוצאות שאלון דירוג, הכולל שאלות על מצבך הפיננסי ובהתאם לנהלי הקרן.
עד 84 חודשים (7 שנים)
בהחלט כן. ניתן לבצע פרעון מוקדם – ללא עלות כלשהי.
כדאי לשקול אפשרות של מחזור הלוואה, כלומר, שילוב של יתרת החוב בהלוואה קיימת עם הלוואה חדשה, הכוללת את החלק היחסי מהיתרה העדכנית של החשבון.
ניתן לקבל הלוואה על הפרשי היתרה, בהתאם לשיעורים שקבועים לגבי חשבון נזיל/לא נזיל.
בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת כל המסמכים החתומים על ידך, ובהתאם למועד הזיכוי הקרוב (5,10,15,20,25,30 בכל חודש).
לבדיקת זאכות ראשונית יש לפנות למוקד הטלפוני של החברה שמספרו 02-6542711 ו/או לכתובת דוא"ל [email protected].
ככל שהינך עומד בתנאי הסף נציגת השירות שלנו תפנה אותך למוקד ההלוואות
לשלוח למוקד ההלוואות הכי מהר שאפשר טופס בקשה והסכם הלוואה חתומים, בצירוף צילום שלם וקריא של ת.ז, הרשאה לחיוב חשבון, אסמכתא בנקאית על ניהול חשבון בנק.
בהלוואה בסכום מצטבר גבוה – 100,000 ₪ ו/או שסכום ההחזר בה גבוה מ- 2,000 ₪ - תדפיסי עו"ש.
בהלוואה בסכום 20,000 ₪ ומעלה – 3 תלושי שכר אחרונים.
P- החזר תקופתי
K-קרן.
r-ריבית תקופתית
n-מספר תקופות להחזר (חודשים)/מספר תשלומים בהלוואה.
m1-מדד ידוע ביום התשלום
m0- מדד ידוע ביום העמדת ההלוואה
מספר ימים בשנה 360
מספר ימים בחודש 30
בהלוואות גישור החזר הריבית מחושב בהתאם לנוסחה מס' 1 וסכום והקרן מוחזרת בסוף התקופה בתשלום אחד
בהלוואות בלון הריבית מחושבת לפי נוסחה מס' 1 וההחזר של סכומי הקרן וריבית מתבצע בסוף התקופה
במקרה של פירעון מוקדם, הנוסחה תשתנה בהתאם למועד ביצוע הפירעון ותקופת ההלוואה (לדוגמא: באמצע תקופת גרייס).

רוצים לקחת הלוואה?
השארו פרטים ונחזור אליכם