טופס הצטרפות לקרן
ההשתלמות לעובדי המדינה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

חובה למלא את כל הסעיפים המסומנים בכוכבית

הדפס

פרטי העמית

כתובת למשלוח דואר

פרטי מעסיק

מסלולי השקעה

סמן את המסלול ההשקעה המבוקש ושיעור החלוקה המבוקש בין המסלולים (בין 0 ל-100%)

שים לב! אם לא תבחר באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בטבלה, יושקעו כספיך במסלול כללי

*שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי) - % 0.38

סוג הפקדה

פרטי תשלום של עמית

האם תרצה להעביר לחשבון זה כסף שצברת בקופת גמל המנוהלת בחברה אחרת ?

הצהרות עמית/ה

ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה
שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קרן ההשתלמות שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות,
תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות

אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר

אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.

ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל

[email protected] או לכתובת: רחוב בית הדפוס 11 ת.ד. 34484, ירושלים, מיקוד 9134401

העלת מסמכים

צילום ת.ז.
יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח. במידה ויש בידך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה וספח.