הקרן מקיימת ישיבות דירקטוריון וועדות משנה בכל שנה בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות ורשות שוק ההון.

יו"ר דריקטוריון 

מבקרת הפנים וממונה על תלונות העובדים – רו"ח רחל בן גל

רו"ח מבקר – רו"ח אלון פרידלנדר

דריקטוריון החברה –
גב' עידית כהן
רו"ח טל מיש דח"צ
מר דורון קרני
מר דוד (דודי) כהן דח"צ
מר יהל שחר
גב' בתיה צדקה
מר רנאל קופל
גב' עדה בר קמה
מר יוסף אלפרד (יוסי) כהן
מר הרצל אביב
מר צביקה ניר

ועדת השקעות –
גב' ורדה קלל, יו"ר
גב' בתיה צדקה
מר אפי אפרת

מנהל השקעות – IBI אמבן ניהול נכסים בע"מ
יועץ השקעות – פרובידנט שווקים פיננסיים

ועדת ביקורת –
רו"ח טל מיש, יו"ר
גב' בתיה צדקה
מר דודי כהן

ועדת שימור עמיתים –
רו"ח טל מיש, יו"ר
גב' בתיה צדקה
​מר יוסף אלפרד (יוסי) כהן
מר דודי כהן

ועדת סוקס –
רו"ח טל מיש, יו"ר
גב' בתיה צדקה
מר דודי כהן

מנכ"ל

סמנכ"ל

מנהל סיכונים פיננסיים – פרובידנט ניהול סיכונים בע"מ

מנהל סיכונים (למעט פיננסיים) – מר אביב שנצר

מזכירת החברה וממונה על פניות הציבור – גב' גאולה-רחל עמר

יועמ"ש – עו"ד אילן גורוביץ

ממונה ציות ואכיפה ומזכירת הדריקטוריון – עו"ד מזל טחורש

בנק מתפעל – בנק לאומי לישראל בע"מ + לאומי שש"ה שירותי שוק ההון בע"מ

מנהל אבטחת מידע/הגנת סייבר – עו"ד אור לביא

ממונה שירות לקוחות – גב' מיכל צמח

מערך תפעול

מערך שיווק

שינוי גודל פונט