תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

 

הקרן מקיימת ישיבות דירקטוריון וועדות משנה בכל שנה בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות ורשות שוק ההון.

סמנכ"ל – מר רן קופל

מזכירת החברה וממונה על פניות הציבור – גב' גאולה-רחל עמר

מנהלת תפעול – גב' שירן נזרי

מנהלת משאבים ואסטרטגיה – גב' דינה נאקי

מנהל מערך שיווק – מר חביב טולדנו

ממונה שירות לקוחות – גב' מיכל צמח

ממונה ציות ואכיפה – עו"ד כרמית אלון

דירקטוריון החברה –

מר אלון פייס – דח"צ

מר ליאור שטרסברג

מר חנן אהרון

מר איל לוי

מר אליאב מזגני

מר יהל שחר

גב' בתיה צדקה

ועדת השקעות –
גב' ורדה קלל, יו"ר
גב' בתיה צדקה
פרופסור דן סגל

מנהל השקעות – IBI אמבן ניהול נכסים בע"מ
יועץ השקעות – פרובידנט שווקים פיננסיים

ועדת ביקורת –

מר אלון פייס – דח"צ, יו"ר ועדה

גב' בתיה צדקה
מר חנן אהרון

מנהל סיכונים פיננסיים – פרובידנט ניהול סיכונים בע"מ

מנהל סיכונים (למעט פיננסיים) – מר אביב שנצר

יועמ"ש – עו"ד אילן גורביץ

מבקרת הפנים וממונה על תלונות העובדים – רו"ח רחל בן גל

רו"ח מבקר – רו"ח מנשה קנובל

בנק מתפעל – בנק לאומי לישראל בע"מ + לאומי שש"ה שירותי שוק ההון בע"מ

מנהל אבטחת מידע/הגנת סייבר – עו"ד אור לביא

יועץ סוקס – רו"ח רועי בידה

תרשים מבנה ארגוני