מחזיקי מניות

מר אריאל יעקובי

נציג ההסתדרות

זאב ליכטנפלד

נציג המדינה (רשות החברות)

שינוי גודל פונט