תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

מחזיקי מניות

עו"ד אופיר אלקלעי

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

זאב ליכטנפלד

נציג המדינה (רשות החברות)