תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

מערך שיווק

החברה שלנו מייחסת חשיבות רבה לשימור העמיתים הקיימים בקרן ולגיוס עמיתים חדשים, הנמנים על אוכלוסיית היעד שלה, ויכולים ליהנות משירותיה.

בשנת 2021 דירקטוריון החברה החליט להציב נושא זה בראש סדר העדיפויות של יעדי החברה לשנים הקרובות, לצד שיפור בשיעורי תשואת הקרן ביחס למתחרים, מתוך כוונה להפוך את החברה לחברה מובילה, מתחדשת וחדשנית.

לשם השגת היעד הנ"ל החברה אימצה תכנית עבודה סדורה ומקיפה, אשר מטרתה לשמר את העמיתים הקיימים בקרן וכן לצרף ולגייס עמיתים חדשים.

זאת, לצד מתן אלטרנטיבות נאותות למשיכות, למשל באמצעות מתן הלוואות.

במהלך השנה הקרובה החברה תתמקד ביישום התכנית הנ"ל תוך הרחבת האמצעים השיווקיים העומדים לרשותה.

 

בעלי תפקידים במערך השיווק

חביב טולדנו

מנהל מערך השיווק והשימור. 052-2938180

ויקטור בן גיאת

משווק פנסיוני. 054-9712255

עופר ברוש

משווק פנסיוני 050-3118819