תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה מ- 8,000 ₪:

בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 מיום 03.05.17  של הממונה על שוק ההון, יורשים רשאים להגיש בקשה למשיכת כספי עמית שנפטר מחשבון קרן ההשתלמות,  אשר יש בו יתרה שאינה עולה על  8,000 ₪, ולקבל את הכספים בהליך מקוצר, ובלבד שהעמית המנוח לא הותיר כתב מינוי מוטבים וכן חלפו למעלה מ- 3 שנים ממועד פטירתו.

במקרים שבהם אין בידי החברה הוראת מינוי מוטבים לכספים הצבורים בחשבונו של עמית שנפטר, ניתן למשוך את הכספים מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים.
  2. עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.

המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי, שיכלול את הפרטים הבאים:

  • הצהרה, כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית.
  • התחייבות לשיפוי החברה, במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.

להורדת כתב השיפוי לחץ כאן.

3. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.

4. עפ"י בדיקה שערכה החברה מול הרשם לענייני ירושה, לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

לפרטים נוספים, אנא פנו למשרדי החברה.

ליצירת קשר לחצ/י כאן