תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

צדדים קשורים

להלן הצדדים הקשורים לחברה

  • כל הדירקטורים בחברה וביניהם מנכ"ל החברה, המשמש אף כדירקטור.
  • תאגידים שמנכ"ל החברה או אחד הדירקטורים בחברה מחזיק ב- 20% (עשרים אחוזים) או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בהם.
  • מדינת ישראל וכל התאגידים בהם מחזיקה המדינה במישרין או בעקיפין ב- 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה באותם תאגידים.
  • הסתדרות העובדים הכללית החדשה וכל התאגידים בהם היא מחזיקה במישרין או בעקיפין ב- 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה באותם תאגידים.
  • מנהל ההשקעות של קרן ההשתלמות לעובדי המדינה, ביחס לכספים שהוא מנהל עבור הקרן (להלן: "מנהל ההשקעות"), וכן מי שנשלט על ידי מנהל ההשקעות.
  • אדם השולט או מחזיק ב- 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל ההשקעות, וכן מי שנשלט על ידי אותו אדם. לעניין זה, אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, השולטת במנהל ההשקעות מהווה צד קשור לחברה. כמו כן, "שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ", שהינה אחד מנותני שירותי הברוקראז' לחברה, נשלטת ע"י אי.בי.אי בית השקעות בע"מ, ולפיכך מהווה צד קשור לחברה.
  • קרן ההשתלמות לעובדי המדינה, המנוהלת על ידי החברה.

 

—————————————————————————————–

2023- 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2023– דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים

2022- 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2022– דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים

2021- 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2021– דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים

2020- 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2020– דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים

2019- 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2019– דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים

2018 – 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2018 – דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים

2017 –
קרן השתלמות לעובדי המדינה 2017 – דיווח שנתי על עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 06/2017 – דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/17
קרן השתלמות לעובדי המדינה 03/2017 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


2016 – 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 12/2016 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 09/2016 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 06/2016 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 03/2016 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים


2015 – 
קרן השתלמות לעובדי המדינה 12/2015 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 09/2015 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 06/2015 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים
קרן השתלמות לעובדי המדינה 03/2015 – לא בוצעו עסקאות עם צדדים קשורים