תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון
סוג הבקשהמספר ימים לטיפול
 עדכון פרטים אישיים2 ימי עסקים
משיכה/פדיון כספים4 ימי עסקים
 העברה בין מסלולים3 ימי עסקים
ניוד בין קופות10 ימי עסקים
פנייה ותלונות אל הממונה על פניות הציבור30 ימי עסקים