דמי ניהול והוצאות ניהול השקעות ("הוצאות ישירות") - מסלולים מאוחדים